Tomáš Hnídek

Tomáš Hnídek

C# | DB | front-end development

Pracovní zkušenosti

Fullstack vývojař ve spol. Monster Worldwide CZ, s.r.o.

Říjen 2018 - Současnost

Práce na detailu nabídky ("jobview"), detailu výsledku vyhledávání ("hybrid view") a proces podání žádosti o práci.

Mým úkolem je údržba aplikace, vývoj nové funkcionality a optimalizace stávajícího stavu.

Použité technologie: C#, JavaScript (jQuery, React.js), HTML, CSS, AWS

Fullstack vývojař ve spol. IDIOMA, s.r.o.

Srpen 2014 - Září 2018

Práce na informačním systému, každodenní údržba. Informační systém je užíván klienty, dodavateli a interními koordinátory na zpracování klientských informací, objednávek a fakturací, mezi jinými.

Mým úkolem bylo obstarávat kompletní životní cyklus aplikace od návrhu software a databáze, po údržbu serveru a systému.

Použité technologie: C#, PostgreSQL, JavaScript (Knockout.js, Vue.js), HTML, CSS

Fullstack vývojař ve spol. IBS - International Business Support, spol.s r.o.

Duben 2013 - Současnost

Práce na informačním systému. Tento systém je užívám interními zaměstnanci k organizaci jejich klientů a napomáhá ke zpracování objednávek.

Mým úkolem je vývoj systému a následné přidávání funkcionality.

Použité technologie: C#, MSSQL, Azure, JavaScript (Knockout.js, jQuery), HTML, CSS

Studentský pracovník v ATG ČVUT

Červenec 2012 - Červen 2014

Práce na mé bakalářské práci na téma "Simulace a řízení letadel v prostoru letiště".

Použité technologie: Java, XML

Klíčové dovednosti

  • C#
  • .NET Core
  • PostgreSQL
  • MSSQL
  • Azure
  • Údržba aplikace v IIS
  • JavaScript (Knockout.js, Vue.js)
  • CSS/HTML

Vzdělání

Otevřená informatika na FEL ČVUT

2010-2014, nedokončeno

Pracoval jsem, a odevzdal, na bakalářské práci na téma "Simulace a řízení letadel v prostoru letiště".

Gymnázium Sokolov

2006-2010